Obsah
...
Odkazy

Študijné materiály 3.

 

Guanidines as Reagents and Catalysts I (kniha)

Superbases for Organic Synthesis: Guanidines, Amidines, Phosphazenes and Related Organocatalysts (kniha)

Using TG–FTIR and TG–MS to study thermal degradation of metal hypophosphites (len pre porovnanie, fosfornan sodný, ktorý je v bežnom stave monohydrát a vo vode rozpustný ľahko, sa rozkladá:  5NaH2PO2 = Na4P2O7 + NaPO3 + 2PH3 + 2H2, nehovoriac len o niečo vyššej atómovej hmotnosti hliníka. Ale zas na druhej strane musíme vziať v úvahu prítomnosť vodíka)

Solid–liquid phase equilibria of Ca(H2PO2)2–CaCl2–H2O and Ca(H2PO2)2–NaH2PO2–H2O ternary systems at 298.15 K

Dancing with 5-substituted monotetrazoles, oxygen-rich ions, and silver: Towards primary explosives with positive oxygen balance and excellent energetic performance (a to sme si mysleli, že nás už jednoduché tetrazoly neprekvapia. Zaujímavá je hlavne zlúčenina [Ag7AT4(NO3)3]n, majúca očvidne dosť iné vlastnosti, ako ten aminotetrazolato-dusičnan distrieborný, pričom rozpustnosť by mala byť logicky ešte nižšia. Asi budeme musieť niektoré experimenty spraviť ešte raz)

High Performance 5-Aminotetrazole-based Energetic MOF and Its Catalytic Effect on Decomposition of RDX (pre porovnanie so zlúčeninami v predchádzajúcim papieri, zlúčenina [Ag2(5-ATZ)(N3)] nemá vlastnosti traskaviny. Detonačné parametre sú priemerné, 7 km/s, 29,5 GPa)

Structural diversity of copper(II) amino alcoholate complexes

Structural and magnetic studies on copper(II) azido complexes

CuII-Azide Polymers of Cu3 and Cu6 Building Units: Synthesis, Structures, and Magnetic Exchange Mechanism

A Series of CuII-Azide Polymers of Cu6 Building Units and the Role of Chelating Diamine in Controlling their Dimensionality: Synthesis, Structures, and Magnetic Behavior (jednému pri týchto komplexoch s "ľahšími" ligandami napadne, že by mohli mať dosť dobré detonačné parametre napriek neprítomnosti oxidujúceho aniónu. Hustoty ešte dobré, obsah dusíka aj cez 50%)

CuII-azide polymers with various molar equivalents of blocking diamine ligands: synthesis, structures, magnetic properties with DFT studies (to isté, ako pri papieri vyššie, otázna je mechanická citlivosť)

3D purely inorganic lead-azide coordination polymer constructed by exclusive end-to-end azido binding

Medium Ring Complexes. Square-Planar Complexes of Nickel(II) and Copper(II) with 1,5-Diazacyclooctane

Azido–amine–cobalt(III) complexes Crystal structures of cis-[Co(tren)(N3)2]ClO4 and trans-[Co(3,2,3-tet)(N3)2]ClO4

Synthesis, crystal structure, and magnetism of a binuclear Cu(II) complex with double azido as asymmetric basal–apical end-on bridged ligand (je zaujímavé, že pri podobných látkach sa akosi nikto nezaujíma o ich energetické vlastnosti, respektíve aspoň citlivosť. A taktiež sme zatiaľ nenašli papier o podobných zlúčeninách s energetickým ligandom (keď nepočítame patent nižšie), hoci tiež ťažkým, vysokouhlíkatým. Dosť neprebádaná pôda, zdá sa)

LEAD-FREE INITIATING AGENTS OR INITIATING AGENT MIXTURES (WO 2018/011134 AI)

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПОРОХА И БОЕПРИПАСЫ отечественного производства 1. Справочные материалы (kniha)

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПОРОХА И БОЕПРИПАСЫ отечественного производства 2. Рисунки и иллюстрации (kniha)

METAL HYDRAZIDE COMPLEXES

Triethanolamine Complexes of H+, Li+, Na+, Sr2+, and Ba2+ Perchlorates

The Temperature of Explosion for Endothermic Substances (spomenutý aj dihydrát chloristanu piperazínu)

Trinuclear and tetranuclear adduct formation between sodium perchlorate and copper(II) complexes of salicylaldimine type ligands: Structural characterization and theoretical investigation

Crystal Structure, Sensitiveness and Theoretical Explosive Performance of Xylitol Pentanitrate (XPN)

Nitrate Esters Chemistry and Technology (kniha)

Hydroxide-Based Nanoenergetic Materials (dávno známa vec, teda použitie hydroxidu (alebo aj hydrátu) miesto oxidu v termite, ak chceme zvýšiť jeho výbušné vlastnosti v uzavretom priestore, ale aspoň máme nejaké dáta)

Effect of aluminum content on detonation velocity and density of emulsion explosives

Investigation of blast wave characteristics for layered thermobaric charges (v papieri sa spomína prídavok dusičnanu amónneho k hliníku na uľahčenie jeho vznietenia a spálenia, nás zaujímajú reaktívne látky ako aditívum, hlavne síra, keďže jej máme nadbytok. Napadlo nám, že hrubá vrstva hliníka, napr. vo forme hliníkovej fólie, ktorá by sa inak nevznietila, len roztrieštila, by pri náraze na vonkajšiu vrstvu z (lisovanej) síry (v našom prípade 75%, zbytok vápenec), možno i veľmi tenkej (značne menšie množstvo ako Al) , reagovala inak. V turbulenciách by teplo z exotermickej reakcie (plus by bolo pomocné horenie aj nezreagovanej síry a samozrejme sulfidov) spôsobilo vznietenie aj zbytku jemne triešteného hliníka. Bude to otestované. Zaujímavá by bola možno aj vonkajšia vrstva napr. z niklu.)

Air blast characteristics of laminated Al and Ni-Al casings

Applications of turbulent and multiphase combustion (kniha)

Ignition and Wave Processes in Combustion of Solids (kniha)

Propellants and Explosives: Thermochemical Aspects of Combustion (kniha)

GAS, DUST AND HYBRID EXPLOSIONS (kniha)

Dust Explosions in the Process Industries (kniha)

An Introduction to Dust Explosions: Understanding the Myths and Realities of Dust Explosions for a Safer Workplace (kniha)

Ignitions of explosive dust clouds by smouldering and flaming agglomerates

Combustion of Aluminum Particles in Carbon Dioxide

Aluminum Combustion in Nitrogen

Experimental determination of explosion characteristics for aluminum powder derived from technological processes

Transition from Deflagration to Detonation in Layered Dust Explosions

On the interaction of copper with tris(hydroxymethyl)aminomethane

Formation Constants and Metal-to-Ligand Ratios forTris(hydroxymethyl)aminomethane-Metal Complexes

Revised Coordination Model and Stability Constants of Cu(II) Complexes of Tris Buffer

Thermolysis of pyridinium perchlorate salts

Interactions between metal ions and carbohydrates: the coordination behavior of neutral erythritol to transition metal ions (vždy premýšľame nad energetickými materiálmi so základom z alkoholových cukrov, no nenitrované, ale s alkoholmi naviazanými na iónové zlúčeniny. Vždy treba hľadať a skúšať ďalej a nie len s olovnatými zlúčeninami)

Synthesis, single crystal X-ray structure and vibrational spectroscopic characterization study of a new hybrid material crystal: Bis(2,4,6-trihydroxy-1,3,5-triazin-1-ium) bischloride monohydrate (možno by bola možná soľ aj s HClO4. Ale priamo s kyselinou kyanurovou to zrejme za bežných podmienok nefunguje, nastáva rozklad. Konečne zaujímavý papier po dlhšej dobe)

Thermal studies of novel molecular perovskite energetic material (C6H14N2)[NH4(ClO4)3]

Experimental studies of explosion energy output with different igniter mass (vplyv množstva čierneho strelného prachu na rýchlosť prechodu horenia trhaviny na báze hexogenu do detonácie a teda aj na jej brizanciu)

Effect of wave shaper on reactive materials jet formation and its penetration performance

Enhanced ignition behavior of reactive material projectiles impacting fuel-filled tank (takéto a podobné informácie nás konštantne extrémne zaujímajú prakticky už od 80-tych rokov)

Insensitive High Explosives: IV. Nitroguanidine — Initiation & Detonation (ďalšie informácie o starom dobrom nitroguanidíne)

Redefining the Term of Cocrystal and Broadening Its Intension (veľmi, veľmi zabŕdame do týchto vôd, ktoré sú často mixnuté s bio-energetickými a iónovo-kvapalinovými, ale s tým rozdielom oproti hlavnému prúdu, že my očakávame od kokryštálov hlavne nižšiu hygroskopicitu a rozpustnosť oproti aspoň jednému z prekurzorov, ak ten je extrémne hygroskopický, ako je napr. chloristan glycínu. Opäť sa nazbieralo viacero informácií o našich experimentoch na našom fóre ako tu. Treba pozrieť.)

Di- and triethanolamine complexes of Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) with thiocyanate: synthesis, spectral and thermal studies. Crystal structure of dimeric Cu(II) complex with deprotonated diethanolamine, [Cu2(μ-dea)2(NCS)2] (no tak tu je tento papier, ktorý vniesol určté svetlo do štruktúry toho zeleného prášku z niekoľkých našich videí)

Alcohols as ligands. I. Crystalline hexa-ethanol metal salts

DETONATION AND DEFLAGRATION PROPERTIES OF PYROTECHNIC MIXTURES

Thermal reaction studies and prediction of Stoichiometry of pyrotechnic compositions using DSC and XRD methods

Enhanced the combustion performances of ammonium perchlorate-based energetic molecular perovskite using functionalized graphene (my ale zasieranie energetických zlúčenín grafénom (ale ani napr. hydridmi) nepropagujeme)

Low-Gas Detonation in Low-Density Mechanically Activated Powder Mixtures

Energy-Saturated Metal Complexes

Copyright © Marián Fajner 2019