Obsah
...
Odkazy

V tomto oddiele budú rozoberané niektoré zmesné "náhrady za traskaviny" zo starších i novších patentov alebo iných dokumentov. Podobné zmesi nemožno podceňovať, s ich využitím sa počíta aj v súčasnosti (napr. nanotermity alebo zmes chloristanu draselného a trinitrofenolátu draselného - K1K) a poznať ich vlastnosti je obrovskou výhodou. Každým rokom však informácie pribúdajú a pribúdajú, takže možno tu nastanú nejaké väčšie zmeny. Údaje sa priebežne dopĺňajú.

 
Zatiaľ pridané príspevky:
 
 
 
Copyright © Marián Fajner 2022