Obsah
...
Odkazy

Študijné materiály 2.

Systém nedovoľuje toho príliš veľa nahustiť na jednu stránku, tak papiere budeme teraz pridávať tu. Možno neskôr ich roztriedime a lepšie zoradíme podľa témy. Ešte raz pripomíname, že tu zverejňujeme podľa nás len tie najzaujímavejšie papiere ktoré sme našli a taktiež iné dokumenty, ktoré môžu byť užitočné pri improvizovanej výrobe energ. materiálov z pre nás dostupných surovín v sťažených podmienkach.

Nitrogen-Rich Copper(II) Bromate Complexes: an Exotic Class of Primary Explosives

Molecular perovskite high-energetic materials (niet pochýb, nový smer v experimentovaní s kombinovaním organických a anorganických chloristanov a nie len ich)

[Am]Mn(H2POO)3: A New Family of Hybrid Perovskites Based on the Hypophosphite Ligand (veľmi inšpiratívny papier pre pokusy s NPED-mi obsahujúcimi zmesnú náplň s chloristanom amónnym)

Columnar Shifts as Symmetry-Breaking Degrees of Freedom in Molecular Perovskites

New Polar Phases of 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane Perchlorate, An NH + ···N Hydrogen-Bonded Ferroelectric

A General Synthesis of Cobalt (III) Complexes;  A New Intermediate, Na3(Co(CO3)3).3H2O - skvelý prekurzor na prípravu kobaltitých komplexov

Coordination Compounds of Copper(II) with Bis(5-amino-1,2,4-triazol-3-yl)alkanes

Patent WO 2017/013206 A1 - Process for preparing 3,3'-dinitro-5,5'-bis(1H-1,2,4-triazole)

High-Density Energetic Metal–Organic Frameworks Based on the 5,5´ -Dinitro-2H,2´H-3,3´-bi-1,2,4-triazole

Coordination Polymerization of 5,5′-Dinitro‑2H,2H′‑3,3′-bi-1,2,4-triazole Leads to a Dense Explosive with High Thermal Stability (už to začína byť takmer úsmevné, ako od tepelného impulzu tie meďnaté soli často len deflagrujú, kým nikelnaté detonujú)

Patent US3140209 - EXPLOSIVE INITIATOR-BOOSTER CONTAINING DIETHYLACETYLENE AND A PERCHLORATE SALT

Patent US4428292 - HIGH  TEMPERATURE  EXPLODING BRIDGE  WIRE  DETONATOR  AND EXPLOSIVE  COMPOSITION

Energetic trinuclear NiII–NiII–NiII complexes at high temperature (zaujímavé zlúčeniny neobsahujúce explozofór, no rozkladajúce sa veľmi exotermicky, s vysoko negatívnou kyslíkovou bilanciou, obsahujúce naftalénové kruhy, no všetok uhlík vraj pri rozklade zreaguje na plyny. Možno nový smer vo vývoji energetických materiálov)

Self-assembled energetic 3D metal-organic framework [Na8(N5)8(H2O)3]n based on cyclo-N5 (pentazolový anión, pomerne vysoký obsah dusíka, no veľmi nízka hustota a teda aj detonačné parametre)

Self-assembled energetic coordination polymers based on multidentate pentazole cyclo-N5

Stabilization of the Pentazolate Anion in Three Anhydrous and Metal-Free Energetic Salts (N5-)2DABTT2+, N5-GU+, and N5-Oxahy+ (vysokodusíkaté zlúčeniny obsahujúce pentazolový anión vôbec nemusia mať vysokú hustotu ani extrémny výkon)

A Symmetric Co(N5)2(H2O)4·4H2O High-Nitrogen Compound Formed by Cobalt(II) Cation Trapping of a Cyclo-N5- Anion

A Carbon-free Inorganic-metal Complex Consisting of All-nitrogen Pentazole Anion, Zn(II) Cation and H2O

A series of energetic metal pentazolate hydrates

Synthesis and characterization of the pentazolate anion cyclo-N5ˉ in (N5)6(H3O)3(NH4)4Cl (PRVÝ papier)

Effect of Titanium and Zirconium Hydrides on the Detonation Heat of RDX-based Explosives – A Comparison to Aluminium

Study on Thermal Behaviour of AP/LiBH4 Energetic System

Cocrystals of ammonium perchlorate with a series of crown ethers: preparation, structures, and properties

Thermodynamic and Kinetic Aspects of a Single-Reactor Synthesis of 5-Amino-3-methyl-1,2,4-triazole Hydrochloride from Aminoguanidine and Acetic Acid

Homochiral Zinc(II) Coordination Compounds Based on In-Situ-Generated Chiral Amino Acid−Tetrazole Ligands: Circular Dichroism, Excitation Light-Induced Tunable Photoluminescence, and Energetic Performance

A series of high-energy coordination polymers with 3,6-bis(4-nitroamino-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-1,4,2,5-dioxadiazine, a ligand with multi- coordination sites, high oxygen content and detonation performance: Syntheses, structures, and performance

Synthesis and characterization of three pyrazolate inner diazonium salts: green, powerful and stable primary explosives

Coordination Compounds of Hexamethylenetetramine with Metal Salts: A Review

On the Coordination Behaviour of the hmta Toward Alkali Metal Cations in Presence of Perchlorate Anions

Channel-containing structure built of 3D sodium nitrate coordination polymer

Pre-formulation Compatibility Studies of 5-Amino-1H-tetrazole Nitrate with Several Typical Materials by Thermal and Non-thermal Techniques

Piperazine-1,4-diium bis(perchlorate) dihydrate

Shock Wave and Detonation Properties of Pressed Hydrazine Nitrate

Nanoscale Homogeneous Energetic Copper Azides@Porous Carbon Hybrid with Reduced Sensitivity and High Ignition Ability

Concise Encyclopedia of Self-Propagating High-Temperature Synthesis

Al-based Energetic Nanomaterials. Design, Manufacturing, Properties and Applications

Sulfate-based nanothermite: a “green” substitute of primary explosive containing lead

Anion−π Interactions in Hollow Crystals of a Copper(II)-Cyamelurate Coordination Complex

Interactions between metal ions and carbohydrates: the coordination behavior of neutral erythritol to zinc and europium nitrate

Complexes of natural carbohydrates with metal cations

Copyright © Marián Fajner 2018