Obsah
...
Odkazy

Študijné materiály 5.

USE OF A COPPER(II) AZIDE COMPLEX AS A PRIMARY EXPLOSIVE (patent EP3508488A1)

Ballistic performance study on the finite steel target subjected to normal and oblique impact by copper explosively formed projectile

Operational and Medical Management of Explosive and Blast Incidents (kniha)

A novel method for predicting decomposition onset temperature of high‑energy metal–organic frameworks

Energetic Materials and Munitions: Life Cycle Management, Environmental Impact and Demilitarization (kniha)

Hexamethylenetetramine complexes with manganese(II), cobalt(II), nickel(II), copper(II), zinc(II) and cadmium(II) thiocyanates

FORMATION OF MAGNETICALLY CONDENSED COMPOUNDS FROM THE REACTIONS OF COPPER(II) WITH ALCOHOLAMINES (dobre sme tušili, že môže existovať podvojný trietanolamináto-rodanid meďnatý)

COPPER CATALYZED HYDROLYSIS OF TRIAZINE: SYNTHESIS AND STRUCTURE OF Cu(HN = CHNHCH = NH)2(ClO4)2

Fire Hazards of Ammonium Nitrate-Sulfur System

Deflagration to detonation transition of explosives without the effects of shock waves

Thermal decomposition of ammonium nitrate on rust surface: Risk of low-temperature fire

Burning properties of redox crystals of ammonium nitrate and saccharides

Homemade explosives based on ammonium and urea nitrates

Initiation en détonation d’explosifs secondaires par des nanothermites: de la transition à la détonation d’un explosif secondaire nanométrique sous l’action d’une nanothermite à la transmission ultérieure de cette détonation à un explosif secondaire (ako viete, máme svoj názor na nano-energetické materiály, no vždy je dobré o takýchto veciach vedieť, nechať sa nimi inšpirovať, no posúvať sa vo vývoji "NPED-ov" vlastným smerom)

HALOGENATION. X. CHLORIC ACID AS A REAGENT IN ORGANIC CHEMISTRY.

Nitrogen-14 Nuclear Quadrupole Resonance Spectra of Coordinated Pyridine. An Extended Evaluation of the Coordinated Nitrogen Model

Microidentification of Cupric and Perchlorate Ions as Cupric Pyridine Perchlorate (táto zlúčenina je jednou z mála bežných možností, ako priamo z KClO4 alebo odpadových/preplachovacích vôd a materských roztokov obsahujúcich chloristanový anión získať iný, lepšie využiteľný chloristan, než draselný, ktorý sa často považuje za finálny produkt získateľný z chloristanových odpadov. Pyridín sa dá potom ľahko nahradiť mnohými inými ligandami, keďže je prchavý a málo zásaditý (tomuto sa ešte budeme venovať, ako tento komplex najlepšie využiť). Príprava (tetrakis)komplexu je citlivá na nadbytok pyridínu ako sme zistili, začne sa tvoriť (hexakis)komplex, ktorý je vo vode neporovnateľne rozpustnejší (no asi vždy menej než KClO4, keďže ten sa spätne nevyzráža). Dá sa pracovať priamo so suspenziou KClO4 v studenom roztoku meďnatej soli (použili sme síran), ktorý sa pri pridávaní pyridínu postupne rozpúšťa a vstupuje do reakcie a miesto neho sa z roztoku zráža spomínaný komplex. Skúsili sme aj reakciu s KClO3, chlorečnanové komplexy sú očividne rozpustnejšie, avšak stále dostatočne stabilné. Pri roztokoch neznámej koncentrácie treba pyridín pridávať veľmi pomaly, po kvapkách, alebo pridávať už hotový, ľahko rozpustný tetrakis(pyridín) reagent, pretože pri simulácii, s nadbytkom pyridínu, sme zistili, že už po pár hodinách státia na vzduchu sa začnú vylučovať svetlé zásadité soli pri použití chlorečnanu aj chloristanu, no v krátkom čase sa vylučovanie zastavilo, usadilo sa len málo zásaditej soli (veľmi malý zlomok celkovej hmotnosti reagentov), čiže to spôsobila si len nejaká neželaná nečistota a ďalej sa roztoky už státím nemenia, zdá sa, sú číre. Odparovaním vody z roztoku odchádza aj nadbytok pyridínu a tetrakis komplex sa opäť zráža, neskôr možno upresníme. Výhodne by sa dala reakcia aj využiť azda na separáciu chloristanového aniónu z elektrolyzovaných roztokov chloridov/chlorečnanov. Máme také tušenie, že dosť zvýšime predaj pyridínu ;)

PYRIDINE COMPLEXES OF METALLIC PERCHLORATES. PART II.-DISSOCIATION PRESSURES AND PRESSURE-COMPOSITION ISOTHERMALS OF COPPER PYRIDINE PERCHLORATES.

A NEW LIQUID-MEMBRANE ELECTRODE FOR SELECTIVE DETERMINATION OF PERCHLORATE

EXPERIMENTAL STUDY ON ALUMINUM FOILS USE IN BLAST ENHANCEMENT APPLICATION (nemáme radi práškové kovy, no fólie zbožňujeme - vlhko im veľmi neubližuje, preto sa im veľmi venujeme. Máme veľmi jednoduchú metódu výroby takýchto termobarických náloží, všetko však záleží na brizancii vnútornej náplne, o neurčitý čas budú videá)

Effect of Aerodynamic Breakup on Combustion of Aluminum Particles from Heterogeneous Explosives

Large-scale spray detonation and related particle jetting instability phenomenon

Thermochemistry of the combustion of gas phase and condensed phase detonation products in an explosive fireball

Ground Reflection Interaction with Height-of-Burst Metalized Explosions

VISUALIZING THE THERMAL EFFECT OF THERMOBARIC EXPLOSIVES

Afterburn Ignition Delay and Shock Augmentation in Fuel Rich Solid Explosives

Experimental study on explosion dispersion process of a multi-layer composite charge under different initiation modes

Heterogeneous/particle-laden blast waves

High‐Energy‐Density Fuels for Advanced Propulsion (kniha)

Solid-state detonation in the zinc-sulfur system

Experimental and Numerical Research in Explosive Loading of Two- and Three-Component Solid Mixtures

SULFUR IN HISTORY: THE ROLE OF SULFUR IN "BLACK POWDER" (pri výskume možných náplní NPE rozbušiek na báze dusičnanov sa nakoniec vraciame až k teórii horenia čierneho strelného prachu. Máme už dobre overené, že mnohé náplne obsahujúce hliník pri správnej výrobe iniciujú sekundárne náplne ľahko, no to nám nestačí, sme ambicióznejší - chceme práškové kovy vynechať)

A STUDY ON COMBUSTION BEHAVIOUR OF CARBON-SULPHUR-SODIUM NITRATE MIXTURES (niet pochýb, do trhavín je lepší NaNO3, do zmesí, ktoré majú rýchlo reagovať od plameňa, zas KNO3)

Thionitrous Acid/Thionitrite and Perthionitrite Intermediates in the “Crosstalk” of NO and H2S

Inorganic sulfur–nitrogen compounds: from gunpowder chemistry to the forefront of biological signaling

The decomposition of thionitrites

ON THE INTERACTION OF HEXAMETHYLENETETRAMINE AND SULFUR DIOXIDE

Synthesis and Structure of [M(N-methylimidazoIe)6]S8 (M = Mn, Fe, Ni, Mg). Polysulfide Salts Prepared by the Reaction N-Methylimidazole + Metal Powder + Sulfur

CYANURIC ACID CHLORINATION WITH ALKALI METAL HYPOCHLORITE (patent US4208519)

CHLORNATION OF CYANURIC ACID (patent US3668204 Veľmi nás zaujímajú málo známe a neznáme chloristany zlúčenín s triazínovým jadrom, ktoré sa dajú pripraviť náhradou chlóru v molekule chlórovanej kyseliny kyanurovej inými funkčnými skupinami)

Microwave-Assisted Synthesis of Heterocycles (kniha)

Microwave Assisted Organic Synthesis (kniha. Znova a znova sa vraciame k tejto téme, keďže obyčajná kuchynská mikrovlnka dokáže veľmi urýchliť nie len napr. cyklizáciu niektorých dusíkatých zlúčenín, ale aj výrobu vodou plastifikovaných trhavín, pri ktorých veľmi uľahčuje ich homogenizáciu a plnenie plynom, ako sme zistili)

Optimization of Synthesis Parameters and Characterization of Green Primary Explosive Copper(I) 5-nitrotetrazolate (DBX-1)

Molecular perovskites as a new platform for designing advanced multi-component energetic crystals (čo sme zverejnili tie informácie o improvizovanej výrobe takýchto perovskitov, konkrétne na báze piperazínu, nepochybne stúpla predajnosť tých staromódnych odčervovacích prípravkov, by sme sa stavili. Všimnite si ale ešte v papieri ten nový druh perovskitov obsahujúcich striebro, konkrétne PAP-5, obsahujúci piperazín, ten dosahuje najvyšší vypočítaný detonačný tlak zo všetkých popísaných, blížiaci sa tlaku CL-20. Mal by teoreticky prechádzať z deflagrácie do detonácie omnoho lepšie ako Na a NH4 verzie. Striebra máme práve teraz nazbieraného, ak nepočítame už hotový dusičnan strieborný, okolo 90 gramov, takže sa dá ľahko uhádnuť, kde ho využijeme. Dobre sme urobili, že poslednú várku piperazín perchlorátu sme si odložili na neskôr, intuícia nás nesklamala. Takže sme vyrobili taktiež aj tento nový perovskit, bude postupne popísaný pri ostatných)

Categorizing and Understanding Energetic Crystals

The Optimization of Detonation Properties in Gaseous Mixtures and Mixed Explosive Materials

Mix and Match: Organic and Inorganic Ions in the Perovskite Lattice

Construction of Bicyclic 1,2,3-Triazine N‑Oxides from Aminocyanides

Taming the Dragon: Complexation of Silver Fulminate with Nitrogen-Rich Azole Ligands (uh oh, my našťastie nemáme ani najmenšiu potrebu testovať takéto zlúčeniny :))

X-RAY STRUCTURAL INVESTIGATION OF THE CRYSTALS OF THE DOUBLE SALT OF PENTAMMINECOPPER PERCHLORATE AND AMMONIUM PERCHLORATE

Synthesis, Crystal Structures and Phase Transitions of Dabco Oxonium Triperchlorate and Tritetrafluoroborate (ten triperchlorát je veľmi zaujímavý, by sa dal svojou obskúrnosťou porovnať s tým komplexom chloristanu nikelnatého s acetamidom a HClO4)

Mixing ionic liquids – “simple mixtures” or “double salts”? (pri vývoji a výrobe energetických materiálov sa väčšinou snažíme ísť v súlade s prírodnými cyklami, no niekedy nie (napr. keď sú jeseň a zima už príliš dlho na blate) a vtedy nám príroda často začne pripomínať tie "iónové kvapaliny" (ale aj "nedostatky" niektorých podvojných solí a komplexov), takže sa nimi asi budeme častejšie zaoberať (hlavne tými na báze aminokyselín), keďže teraz akoby vznikali samé takmer z hocičoho a bez námahy :))

The Preparation, Aqueous and Perchloric Acid Solubilities, Solution Densities and Transition Temperature of Silver Perchlorate (samozrejme, z dusičnanu to je neideálny stratový spôsob výroby, najbližšie už použijeme iný postup)

New Promises from an Old Friend: Iodine-Rich Compounds as Prospective Energetic Biocidal Agents (už len ten názov papiera vzbudzuje nádej hahaha. Jód je zaujímavý svojou hmotnosťou a pritom nízkou cenou, čo nás zaujíma hlavne z pohľadu "riedenia" energetických materiálov)

DBX-1 (copper(I)-5-nitrotetrazolate) reactions at sub-millimeter diameters (viac-menej nás takmer toto práve zaujíma, ale s 5-nitrotetrazolátom striebra miesto DBX-1, keďže budeme testovať hlavne dvojzložkové mikro-rozbušky, so sekundárnou náplňou taktiež z trichloristanu piperazíno-strieborného a chceme minimalizovať možnosť nejakých vzájomných reakcií náplní. Použité rúrky sú plastové, s vnútorným priemerom nejakých 1,5 mm maximálne. Viac v článku o chloristanových perovskitoch)

First Structural Characterization of Solvate-Free Silver 5- Nitrotetrazolate and its Comparison with other Energetic Silver Compounds in Structure and Property

CuII Hydroxy Salts: Characterization of Layered Compounds by Vibrational Spectroscopy (srandovná metóda prípravy zásaditého chloristanu Cu - 8 dní miešania pri izbovej teplote, pričom prakticky nenastane nijaká vizuálna zmena, takže výrobca môže v improvizovaných podmienkach len hádať, do akej miery už reakcia prebehla, strašné)

Coordination of Silver Ion with Unsaturated Compounds. X. Complexes of Silver Perchlorate and Silver Nitrate with Alkynes

On some aromatic molecular complexes of silver perchlorate

The Silver Perchlorate-Benzene Complex,C6H6.AgClO4, Crystal Structure and Charge Transfer Energy

Metal Ion-Aromatic Complexes. XVIII. The Preparation and Molecular Structure of Naphthalene-Tetrakis(silver perchlorate) Tetrahydrate

The Synthesis and Properties of Covalent Organic Perchlorates

Analysis of electromagnetic radiation spectrum during the explosion of energetic materials

Energetic Ionic Liquids as Explosives and Propellant Fuels: A New Journey of Ionic Liquid Chemistry

Use of Nanodiamonds as a Reducing Agent in a Chlorate-based Energetic Composition (ako viete, na nano k.kotiny z vysoka serieme, no je to dostatočne bizarro zmes na to, aby sme ju spomenuli, hlavne pre rozdielne vlastnosti v porovnaní so zmesou obsahujúcou cukor)

Combustion and Detonation of Mechanoactivated Aluminum–Potassium Perchlorate Mixtures

Syntheses of Heterocyclic Compounds from Aminoguanidine

Performance of Unconfined Detonable Fuel Aerosols of Different Height to Diameter Ratios

Studies on formation of unconfined detonable vapor cloud using explosive means (múdre bolo použitie "studenej" trhaviny akou je nitroguanidín. Samozrejme, ten sa dá nahradiť mnohými inými, aj napr. banskými zmesami typu dusičnan amónny/alkalický chlorid/palivo. Jedným z ľahko dostupných, ale výhodných palív, aj pre termobarické, aj FAE nálože sú nitrocelulózové laky (či už riedené iným kvapalným palivom a možným pridaným hliníkom, alebo nie). Už s nimi máme urobené nejaké testy. Pre verejnosť natočíme "free" verziu takého testu, kde ale samozrejme naše objavy a tajomstvá súvisiace s takýmito zbraňami neukážeme)

Aqueous Sulfate Separation by Crystallization of Sulfate–Water Clusters (spomínaný zaujímavý chloristan GBAH)

Crystal structure, thermal properties and detonation characterization of bis(5-amino-1,2,4-triazol-4-ium-3-yl)methane dinitrate (je to priam až fascinujúce, ako niekedy značné zlepšenie kyslíkovej bilancie z veľmi negatívnej príliš nepomáha - v porovnaní s pôvodným bis-triazolom má dinitrát len o trochu vyšší detonačný tlak, kým detonačná rýchlosť dokonca poklesla. Ale teória je len teória)

New Energetic Complex of Copper(II) Dinitramide Based Nitrogen-rich Ligand Aminoguanidine(CH6N4): Synthesis, Structural and Energetic Properties (s aminoguanidínom sa aj my pokúsime pripraviť nejaké nové experimentálne energetické zlúčeniny)

Synthesis, Crystal Structure, and Properties of a Novel, Highly Sensitive Energetic, Coordination Compound: Iron (II) Carbohydrazide Perchlorate (príklad veľmi citlivej železnatej traskaviny)

INVESTIGATION OF THE COMBUSTION OF ORGANIC PERCHLORATES (užitočné informácie pre dizajnérov chloristanových NPED-ov)

NITROGUANIDINES

CRITICAL DETONATION DIAMETER FOR AN EXPLOSIVE CONTAINING AN INERT ADDITIVE

DETONATION CAPACITIES OF PERCHLORATE EXPLOSIVES

On the preparation and properties of certain chlorates

Crystal Structures of Energetic Compounds. I. Safe Small-Scale Preparation and X-Ray Structure Determination of the High-Energy Cobalt(III) Complex [Co(NH3)5N3](N3)2 (sme si spomenuli, že ešte pred rokmi sme si v lese uskladnili nejaký "azid kobaltnatý" (nie sme si istí, do akej miery je hydrolyzovaný, či po pôsobením vzdušného kyslíka to je stále Co(II) soľ, hlavne po tom čase), skúsime nejaký komplex alebo podvojnú soľ)

Cis- und trans-Dlazido-tetrammln-kobalt(lll)-salze

Synthesis, Electronic and IR Spectral Studies of Some Polymeric Cobalt(II), Nickel(II), Zinc(II) and Cadmium(II) Azido Complexes with Hydrazine

The Identification of Some Cobalt(II) Ammine Azides

Explosive Werner-type cobalt(III) complexes

Metal-doped (Fe, Nd, Ce, Zr, U) graphitic carbon nitride catalysts enhance thermal decomposition of ammonium perchlorate-based molecular perovskite (takéto katalyzátory by mohli byť použiteľné aj s ostatnými podobnými perovskitmi v NPED-och, my ale už radšej preferujeme kombináciu kvalitná traskavina/perovskit, pretože použitie len samotného perovskitu omnoho bezpečnejšie nie je a dochádza len k plytvaniu)

Trhavina pro mini a mikrodetonátory (patent CZ33196UI) (v skutočnosti je to známy a bežný princíp. Niečo podobné sme už dávno za mladi robili s hnusne nedokonalými zmesami liadok amónny/veľký nadbytok vazelíny (azda jej bolo aj 20% - aby to bolo detinsky plastické), do ktorých sme pridávali HMTD, aby detonovali aj v malých množstvách a od slabej rozbušky, z HMTD samozrejme... Ako sme sa len zdokonalili za tie roky;))

Complex Formation of Copper(I) Perchlorate with Ethylene or Carbon Monoxide in Water and Isolation of Related Complexes (takéto obskurity, aj keď sú extrémne nepraktické, sú vždy veľmi zaujímavé, jeden nikdy nevie, kam ho táto informácia posunie)

Structure and Reactivity of s-Triazine-Based Compounds in C/N/H Chemistry

Synthesis and characterization of Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes of 4-amino-1,2,4-triazolidine-3,5-dione (urazine)

The Preparation and Analysis of Some Metal-Pyridine Complexes

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА. Часть I. Инициирующие взрывчатые вещества

Special Materials in Pyrotechnics: V. Military Applications of Phosphorus and its Compounds

ХИМИЯ ЭНЕРГОЕМКИХ СОЕДИНЕНИЙ. Книга 2. N–, О–НИТРОСОЕДИНЕНИЯ, ФУРОКСАНЫ, ФУРАЗАНЫ, АЗИДЫ, ДИАЗОСОЕДИНЕНИЯ

РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ИНИЦИИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (staré dobré diazobenzén perchloráty)

САМОДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОР БЕЗ ИНИЦИИРУЮЩИХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ (uvedené parametre pre improvizované NPED-y z pentritu. Klasicky je pri týchto rozbuškách nevýhodou tá potrebná veľká hrúbka stien a taktiež dostatočné tesnenie zo strany iniciácie. Po mnohých našich experimentoch s improvizovanými NPED-mi zisťujeme, že niekedy je hranica medzi spoľahlivým NPED-om a malým ručným granátom veľmi nejasná ;) Hlavne ak ide o rozbušky obsahujúce len dusičnany, ako aktívnu zložku. Najnebezpečnejšia časť takejto rozbušky je práve strana iniciácie, tá produkuje najviac veľkých črepín, ktoré doletia ďaleko, kým spodná časť rozbušky je trieštená už dobre (tá zvykne byť aj tenšia, ak sú rozbušky vyrobené z nábojníc a iniciované zo strany zápalky) a aj je už zvyčajne zahrabaná v trhavine. Maximálne odporúčame, ak aj trháte nejaký mäkký cieľ s použitím takýchto rozbušiek, sa kryť pred možnými črepinami, ak ste aj zdanlivo veľmi ďaleko od epicentra, alebo aspoň nebyť otočený tvárou/nepozerať sa smerom k explózii bez ochranných pomôcok (pri pokusoch s NPED-mi z nábojníc .223 Rem, ktoré sú ešte malé/tenké, sme stáli chrbtom otočení k testovaným rozbuškám a črepiny nás stále dosť citeľne zasahovali aj z 20 metrovej vzdialenosti). Vieme, že nektorí zúfalci (otravní jedinci neschopní sami prísť na funkčný nápad, pričom keď žobrú o informáciu alebo sa priam dožadujú informácie a čakajú so založenými rukami, ani im nenapadne niečo ponúknuť na výmenu, asi podľa nich výskum a vývoj takýchto vecí nevyžaduje ani čas, námahu, peniaze, riziko, lebo len dobrý pocit pri srdci nám zhmotní všetky potrebné ingrediencie zo vzduchu. Už nikomu zdarma naše hlavné výrobné tajomstvá poskytovať nebudeme) by si po takých rozbuškách "všetky prsty pooblizovali", no mi ich považujeme za niečo nedokonalé, čo treba ďalej vylepšiť - primárne máme na mysli minimalizovanie množstva šrapnelu na "bezpečnú" úroveň. Veľkosť/hmotnosť náplne až takým problémom nie je, pokiaľ je náplň lacná a bezpečná sama o sebe)

A Nitrate Salt of a Hydrazine-Formaldehyde Polymer (kratulinký papier, no poskytol dosť informácií. Predpokladáme, že chloristan ešte nie je popísaný)

Ignition and Thermal Behaviour of Solid Hydrazones

N-N BONDED POLYMERS

PREPARATION OF METHYLENE BISTETRAFORMALTRISAZINE (patent US3351593)

Thermal Degradation of some Azines

Combustion of some zinc-fuelled binary pyrotechnic systems

Investigation of Gasless Detonation

Shock-Wave Initiation of a Thermite Mixture of Al + CuO

Crystal Structure of the Bis[zinc(II)-hydroxide-(µ-perchlorate)-triaqua] Complex (jeden z najzaujímavejších papierov, čo sme našli v poslednej dobe, v zmysle, že aj keď je to len zásaditý chloristan zinočnatý (chloristan Zn patrí medzi najmenej reaktívne) a ešte k tomu hydrát a neobsahuje palivový ligand, predsa je v papieri uvedené to trochu záhadné upozornenie: "Caution. Single crystals of [Zn(OH)(µ-ClO4)(H2O)3]2 decompose upon heating and applied pressure. Dry powder samples, especially in larger quantities, should be handled with great care". To trochu evokuje vlastnosti traskavín)

The coordination chemistry of guanidines and guanidinates

(Guanidine)copper complexes: structural variety and application in bioinorganic chemistry and catalysis

Reactive Chemical Hazards of Diazonium Salts

Comparison of the Thermal Stabilities of Diazonium Salts and Their Corresponding Triazenes

Reaction of Potassium Hexacyanoferrate(III) with Molten Sulfur at 200” C. Evidence for the Thiofulminate Ligand (ďalší veľmi zaujímavý papier. Áno, je to len slovo, no síra je v molekule priamo naviazaná na dusík, teda látka je bohatá na energiu. Ktovie, aké vlastnosti by mali soli, napr. strieborná, ak by boli pripraviteľné. Ale už komplex spomínaný v papieri by mohol v zmesi s chlorečnanmi alebo chloristanmi fulminovať dobre)

DSC studies on reactions of the elements with sulfur

Explosion temperatures and pressures of metals and other elemental dust clouds

Flammability of Metals and Other Elemental Dust Clouds

Dynamic Structure of Detonation in Gaseous and Dispersed Media (kniha)

Some Salts of Nitrocyanamide and their Efficiency as Primary Explosives

Preparation, crystal structures, thermal decompositions and explosive properties of two new high-nitrogen azide ethylenediamine energetic compounds

Recent advances on the crystallization engineering of energetic materials (v poslednej dobe nás veľmi zaujíma, ako kokryštalizovať látky, ktoré za bežných okolností nevytvárajú "zmesné" kryštály, respektíve, ako vyrobiť veľmi jemnú zmes bez mletia komponentov)

Constructing Strategies and Applications of Nitrogen-Rich Energetic Metal–Organic Framework Materials

Copyright © Marián Fajner 2022