Obsah
...
Odkazy

Paypal adresa pre finančné príspevky na nákup chemikálií a podporu výskumu, výroby, testovania a aplikovania neznámych a málo známych, improvizovaných energetických materiálov, a samozrejme (a neskromne) aj na podporu zviditeľňovania sa Slovenska v tejto oblasti:

paypal.me/tetrazolelover

 

OZNAM (r. 2020)

Hľadáme ďalších spolupracovníkov s ľavicovým zmýšľaním, zaujímajúcich sa o výskum a vývoj energetických materiálov, a ich využitie vo vojenskom priemysle, a majú chuť a odvahu taktiež vyvíjať, vyrábať a testovať nové zlúčeniny a zmesi (a majú samozrejme nápady, ako ich rôznymi spôsobmi využiť. Hľadáme originalitu!).

Taktiež naďalej prijímame alebo vykupujeme vyradené chemikálie (napr. zo školských laboratórií). Ďakujeme za zatiaľ získané suroviny a aj vopred za ďalšie (momentálne nekupujeme fosfornan sodný, kyselinu chloristú, hydroxid vápenatý, kyselinu octovú, máme ich nadbytok! Teraz potrebujeme 1192 gramov TTMC v stredu. Opekačka je v štvrtok. Ak vám parametre nevyhovujú, dajte svoje na viditeľné miesto).

 

Stránka je venovaná všetkým, ktorí milujú pracovať s energetickými materiálmi, vyvíjať nové a posúvať vývoj v tejto oblasti dopredu, tak ako my :)  Mimochodom, už pred časom sme začali spolupracovať aj so zahraničnými experimentátormi a vynálezcami, a už máme omnoho lepšie podmienky na výrobu a testovanie nových, ale i starších energ. materiálov, máme lepšie a lacnejšie zdroje chemikálií (stále v EU), plus pribudnú kvalitnejšie videá. Koncentrovať sa budeme ale viac na využitie týchto materiálov v improvizovaných zbraniach. No ponáhľať sa s ničím nebudeme, výskum si treba vychutnať :)

"Načo strácať čas skúmaním a učením sa toho, čo už je známe. Lepšie je skúmať a poznať to, čo nepozná nikto okrem nás!!"

Tým, čo sa nás snažia kontaktovať cez fejsbúk: je to zbytočné, nepoužívame ho, účet máme len na ošalenie hlupákov. Ak niekto niečo vážne potrebuje a ešte nemá na nás kontakt, tak na to máme nižšie uvedenú mailovú adresu. Debaty na témy improvizované zbrane, energetické materiály, jedy, ranivá balistika a prežívanie v lesoch sú vítané, ale aj iné, ak ste zhnusení z exponenciálneho zkokotnievania sveta, malomeštiackeho hnoja, masmédií a ľudí otupujúcich technologických noviniek. Na mnohé veci nereagujeme, ale ak máte niečo dôležité na srdci, tak nech je to predtým, ako kolmica kokotnica začne padať (a stále máme zmysel pre humor).

Mimochodom, Ucoz, ako ste si všimli, sa veľmi zopsúva, takže stránku neskôr presunieme inam (resp. urobíme jej kópiu), plus pridáme postupy výroby.

 

Informácie pre nových návštevníkov:

Na tejto stránke sú zatiaľ popisované hlavne niektoré:

1. Vysokodusíkaté energetické materiály (väčšinou soli derivátov tetrazolu a triazolu, majúce vlastnosti traskavín), ktorých prekurzorom je aminoguanidín, ale nie len on. Týmto sa ale v poslednej dobe venujeme menej (okrem výnimiek), keďže už s nimi pracuje kadekto, taktiež pre menej výhodnú prípravu aminoguanidínu v lesných podmienkach a jeho lepšiu využiteľnosť, ale aj jeho prekurzorov, v iných energetických materiáloch. A svet sa pomaly ale isto začína zaujímať o pentazoly.
2. Zmesné náhrady traskavín  (z pohľadu, či sú použiteľné ako primárna náplň rozbušiek), ktorých prekurzory sú hlavne bežné technické chemikálie.
3. Zaujímavé (ale nie exotické - napr. pripraviteľné len v laboratóriu a z ťažko dostupných surovín) komplexné zlúčeniny. Ligandy nás teraz zaujímajú hlavne tie pripraviteľné z močoviny. Ich energetické komplexy sú podľa nás fascinujúca oblasť nášho výskumu. Ale taktiež aj viac "bio-" ligandy nás veľmi zaujímajú.

4. Iné energetické materiály, neobsahujúce olovo a ortuť (na požiadanie môžu byť spomenuté málo známe alebo neznáme traskaviny obsahujúce tieto kovy), málo citlivé na mechanické podnety (občas spomenieme aj značne citlivé, ak budú v niečom zaujímavé alebo špecificky využiteľné), stabilné a pripraviteľné v improvizovaných a sťažených (napr. v prírodných) podmienkach. V poslednej dobe sme sa veľmi začali vŕtať v málo známych a neznámych organických chloristanoch, hlavne s bio- katiónmi, ako si už istotne mnohí všimli, s ktorými ale počítame len do rozbušiek, no občas asi s nimi stručne otestujeme aj nejakú kumulatívnu nálož alebo plastickú trhavinu, keďže niektoré majú vysoký potenciál.

Taktiež tu budú popisované netradičné a málo známe využitia energetických materiálov.

Príspevky sa sústreďujú hlavne na popis vlastností energetických materiálov. Informácie na tejto stránke majú len informatívny charakter, často sú zámerne neúplné alebo so skrytým významom (aby sa nedali ľahko zneužiť) a autori ich môžu po získaní novších poznatkov kedykoľvek zmeniť! Do textu sa môžu dostať aj chyby! Autorov príspevkov zaujímajú energetické materiály hlavne ako možné nástroje obrany a prežitia v prípadných vojnových konfliktoch a v iných extrémnych situáciách, a výber materiálov a charakter ich popisu je tomu prispôsobený. Príliš nás nezaujímajú energetické materiály už dostatočne známe, bežne skúmané, vyrábané a rozšírené (toto je spomenuté preto, lebo sa vyskytli určité žiadosti, na ktoré však nereagujeme). A aby nedochádzalo k nedorozumeniam: pre nás výkon nie je na prvom mieste - my nie sme infikovaní týmto chorým kapitalistickým myslením. Čo sa týka vlastností nových energetických materiálov, pre nás je prvá stabilita a ich pripraviteľnosť z toho, čo je pre NÁS práve dostupné.
Kontakt: perunak(zavináč)mail(bodka)ru
A ešte jedna vec, v dnešnej dobe očividne ťažko pochopiteľná - nepotrebujeme nikomu nič dokazovať, či vysvetľovať alebo niekoho ohurovať. Výskum robíme len pre úzky okruh ľudí, zverejníme len to, čo uznáme za vhodné. Výskum striedame veľmi rýchlo, čím je ťažšie predvídať, čo práve robíme, ale aj preto, aby sme predišli strate nadhľadu a vyhli sa omylom. Zaujímajú nás aj iné skryté svety survivalu, čiže sú obdobia, keď vyrábame a testujeme úplne iné veci.
 

 

 

Copyright © Marián Fajner 2020