Obsah
...
Odkazy

Stránka je venovaná všetkým, ktorí milujú pracovať s energetickými materiálmi, vyvíjať nové a posúvať vývoj v tejto oblasti dopredu, tak ako my :)

"Načo strácať čas skúmaním a učením sa toho, čo už je známe. Lepšie je skúmať a poznať to, čo nepozná nikto okrem nás"

Tým, čo sa nás snažia kontaktovať cez fejsbúk: je to zbytočné, nepoužívame ho, účet máme len na ošalenie hlupákov. Ak niekto niečo vážne potrebuje a ešte nemá na nás kontakt, tak na to máme nižšie uvedenú mailovú adresu. Debaty na témy improvizované zbrane, energetické materiály, jedy, ranivá balistika a prežívanie v lesoch sú vítané, ale aj iné, ak ste zhnusení z exponenciálneho zkokotnievania sveta, malomeštiackeho hnoja, masmédií a ľudí otupujúcich technologických noviniek. Na mnohé veci nereagujeme, ale ak máte niečo dôležité na srdci, tak nech je to predtým, ako kolmica kokotnica začne padať (a stále máme zmysel pre humor).

Mimochodom, Ucoz, ako ste si všimli, sa veľmi zopsúva, takže stránku neskôr presunieme inam, plus pridáme postupy výroby.

 

Informácie pre nových návštevníkov:

Na tejto stránke sú zatiaľ popisované hlavne niektoré:

1. Vysokodusíkaté energetické materiály (väčšinou soli derivátov tetrazolu a triazolu, majúce vlastnosti traskavín), ktorých prekurzorom je aminoguanidín, ale nie len on.
2. Zmesné náhrady traskavín  (z pohľadu, či sú použiteľné ako primárna náplň rozbušiek), ktorých prekurzory sú hlavne bežné technické chemikálie.
3. Zaujímavé (ale nie exotické - napr. pripraviteľné len v laboratóriu a z ťažko dostupných surovín) komplexné zlúčeniny
.
4. Iné energetické materiály, neobsahujúce olovo a ortuť (na požiadanie môžu byť spomenuté málo známe alebo neznáme traskaviny obsahujúce tieto kovy), málo citlivé na mechanické podnety (občas spomenieme aj značne citlivé, ak budú v niečom zaujímavé alebo špecificky využiteľné), stabilné a pripraviteľné v improvizovaných a sťažených (napr. v prírodných) podmienkach.

Taktiež tu budú popisované netradičné a málo známe využitia energetických materiálov.

Príspevky sa sústreďujú hlavne na popis vlastností energetických materiálov. Informácie na tejto stránke majú len informatívny charakter, často sú zámerne neúplné alebo so skrytým významom (aby sa nedali ľahko zneužiť) a autori ich môžu po získaní novších poznatkov kedykoľvek zmeniť! Do textu sa môžu dostať aj chyby! Autorov príspevkov zaujímajú energetické materiály hlavne ako možné nástroje obrany a prežitia v prípadných vojnových konfliktoch a v iných extrémnych situáciách, a výber materiálov a charakter ich popisu je tomu prispôsobený. Príliš nás nezaujímajú energetické materiály už dostatočne známe, bežne skúmané, vyrábané a rozšírené (toto je spomenuté preto, lebo sa vyskytli určité žiadosti, na ktoré však nereagujeme). A aby nedochádzalo k nedorozumeniam: pre nás výkon nie je na prvom mieste - my nie sme infikovaní týmto chorým kapitalistickým myslením. Čo sa týka vlastností nových energetických materiálov, pre nás je prvá stabilita a ich pripraviteľnosť z toho, čo je pre NÁS práve dostupné.
Kontakt: perunak(zavináč)mail(bodka)ru
A ešte jedna vec, v dnešnej dobe očividne ťažko pochopiteľná - nepotrebujeme nikomu nič dokazovať, či vysvetľovať alebo niekoho ohurovať. Výskum robíme len pre úzky okruh ľudí, zverejníme len to, čo uznáme za vhodné.
 

 

 

Copyright © Marián Fajner 2018