Obsah
...
Odkazy
Deriváty tetrazolu sú síce známe už od konca 19. storočia, ale až v poslednej dobe sa im venuje viac pozornosti, okrem iných aj ako ekologickým, energeticky bohatým materiálom (napr. nitrotetrazolát strieborný patrí medzi vôbec najúčinnejšie traskaviny). V tomto oddiele budú priebežne popisované charakteristiky niekoľkých typických predstaviteľov tetrazolátov s vlastnosťami traskavín.
 

Zopár patentov a dokumentov z mnohých, viac alebo menej súvisiacich s tetrazolmi:

 
Síran hydrazínu (patent US1959503)
 
 
 
 
Príprava aminotetrazolu (patent US5424449)
 
 
 
 
Príprava nitrotetrazolátov, 2 (patenty US2066954 a US4094879)
 
Azotetrazoláty (patent EP2377840)
 
Diazoaminotetrazoláty (patent EP2338863)
 
 
 
 
 
 
Environmentally Friendly Energetic Materials for Initiation Devices (spomenuté aj nové traskaviny, rok vydania 2012)
 
Advanced Energetic Materials Based on 5-Aminotetrazole (už takmer kniha od Stierstorfera. Skvelý obšírny dokument. 694 strán/35,2 MB)
 
Azole Based Energetic Materials: Advances in Nitrogen Rich Chemistry (ďalšia skvelá dizertačka, tentokrát od Sabatého. 458 strán/68,5 MB)
 
Advanced Energetic Materials: Strategies and Compounds (vynikajúca dizertačka o vysokodusíkatých energetických materiáloch od Pierceyho. 219 strán/13,9 MB, rok 2013)
 
 
Zatiaľ pridané príspevky:
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © Marián Fajner 2022