Obsah
...
Odkazy

Študijné materiály 6.

Polynuclear NiII and MnII azido bridging complexes. Structural trends and magnetic behavior

The Affinities of some Feebly Basic Substances

THE CHEMISTRY OF THE GLYCOCYAMIDINES

Bimetallic Assemblies [Ni(L)2]3[Fe(CN)6]X2 (L = Ethylenediamine, Trimethylenediamine; X = PF6-, ClO4-) with a Three-Dimensional Network Extended through FeII-CN-NiII Linkages (vždy je príjemné nájsť kombináciu hexakyanometallátového a perchlorátového aniónu)

Preparation, Properties and Structure of Crystalline Silver Ketenide (μ-Oxoethenylidene Disilver) and its Pyridine Complex (takéto obskúrne explozofóry... no proste nás totálne fascinujú, plus tá podvojná soľ s dusičnanom Ag, to znie ako výzva)

Silver Ketenide

Copper(I) Ketenide

Gold Ketenide

Ketene. I. Preparation and Reactions

Ionic Polymers as a New Structural Motif for High-Energy-Density Materials (tá kobaltnatá soľ vyzerá naozaj dosť lákavo)

Coordination Chemistry of Vitamin C. Part III. Interaction of L-Ascorbic Acid With Al(III), La(III), and Pb(II) Ions. Evidence for Metal Chelate Formation in the Solid and Aqueous Solution (zaujímajú nás aj nedusíkaté bio-energetické materiály a vitamín C je známy aj pre jeho použitie v rôznych pyrotechnických zmesiach pre jeho mierne, ale zreteľné redukčné vlastnosti. Zatiaľ sme nenašli nejaké informácie, či niekto testoval detonovateľnosť jeho zmesí a/alebo zlúčenín, hlavne kov obsahujúcich. By sme sa nečudovali, keby len náhrada uhličitanu alkalického kovu napr. askorbátom K alebo Na by v zmesiach obsahujúcich síru podstatne zvýšilo výkon a rýchlosť reakcie zmesi. Otestujeme nejaké kompozície. Zatiaľ sme skúsili kokryštalizovať L-askorbát sodný a chlorečnan sodný. Kyselina askorbová bola vo vode neutralizovaná hydroxidom sodným do pH 7 (optimum by malo byť nejakých 7,4, no nechceli sme tam mať ani náhodou nadbytok NaOH) a bol pridaný chlorečnan (ich vzájomný pomer bol 1:2, čo bola ešte negatívna KB, no chceli sme mať okrúhly pomer), vodu sme pokusne odparovali rýchlo na vodnom kúpeli, čo samozrejme aj to spôsobuje oxidáciu, no nestihlo dôjsť až k hnednutiu, len k miernemu žltnutiu, teda predpokladáme, že veľa dehydroaskorbátu tam nebolo. Pomerne koncentrovaný roztok sa rýchlo zmenil na žltkastú "taveninu", ktorá len pomaly tuhla na dosť tvrdú hmotu svetlo žltej farby, nebolo badať nejaké samostané kryštalizovanie zložiek, dokonca ani pridanie technického liehu za studena aj horúca nespôsobilo viditeľné rozpúšťanie, či vyplavovanie/separovanie zložiek (hlavne chlorečnanu Na) a ani len odlepovanie látky od stien nádoby (na čo lieh bežne a úspešne používame pri iných látkach), čo už je samo o sebe zaujímavé - nádobu sme zohrievali s liehom na horúcom vodnom kúpeli a akoby sa nič nedialo, po viacerých minútach sme sa pokúsili liehovú vrstvu separovať od hrubej suspenzie a zlepencov a odpariť, no nič nevykryštalizovalo, len sa usadila pôvodná jemná suspenzia, ktorá mala také isté vlastnosti ako liehom premytá hrubozrnná, teda to vyzerá, že v tom liehu sa nerozpustila ani jedna zo zložiek, ak nepočítame tú žltú prímes spôsobenú rozkladom, tá sa v liehu trochu rozpustila (množstvo asi skôr mikrogramy ako miligramy). Ani státím nijak zatiaľ nevlhne, je absolútne suchá aj po hodinách státia a veľmi tvrdá (možno na svetle len trochu zhnedla), čo bezpečnosti veľmi neprospieva (bude treba použiť iný postup výroby, aby tvrdé kúsky nevznikali). Ku malému kúsku tvrdého zlepenca sme priložili horiacu zápalku a akoby po malom oneskorení (to si ešte overíme) látka veľmi energicky a tak prudko deflagrovala (a to musela byť len málo pórovitá) so špecifickým zvukom, že sme takmer ani nestihli zaregistrovať, čo sa stalo, bola to až takmer explózia, akoby bol proces na hranici prechodu do detonácie (pričom KB bola ešte ďaleko od optimálnej), veľmi pripomínal deflagráciu niektorých traskavín, respektíve bol ešte prudší, veľmi zaujímavé. V práškovom stave deflagruje už inak, ako bežné zábleskové prachy. Takže budú ďalšie testy, aj s chloristanom amónnym (možno by bol askorbát Na vhodný aj ako "poor man's" náhrada za fosfornan sodný do tavenín s dusičnanom amónnym). Mali by sme nechať roztoky odparovať pomaly, či vzniknú kryštály nejakej podvojnej soli, lenže aj tu sa dá očakávať silná oxidácia, skúsime vyšpekulovať nejaký postup, azda by teplý koncentrovaný roztok po rýchlom ochladení a priliatí liehu vydal väčšinu produktu. Citlivosť na trenie a náraz sme testovali v trecej miske, no nedosiahli sme ani jednu explóziu/vznietenie, čo je až neuveriteľné. Látka už aj po miernom utesnení v pár vrstvách novinového papiera je schopná prudko explodovať a papier nie je len roztrhnutý, ale už badať jeho trieštenie na menšie kúsky. Je to zatiaľ jedna z najzaujímavejších chlorečnanových kompozícií ktoré sme testovali, pre jej kombináciu nízkej citlivosti ale zároveň ľahkej explozívnosti. Vzorku sme ešte pokusne nechali stáť vonku, či vlhké počasie spôsobí jej vlhnutie, zatiaľ je dokonale suchá a ani sme sa o to veľmi nesnažili. Asi vytvoríme o takýchto zmesiach s askorbátmi kovov samostatný článok, patriaci pod výrobu energetických materiálov z liečiv)

Deliquescence Behavior and Chemical Stability of Vitamin C Forms (Ascorbic Acid, Sodium Ascorbate, and Calcium Ascorbate) and Blends (askorbát draselný na tom bude určite ešte horšie)

Coordination Chemistry of Vitamin C. Part I. Interaction of L-Ascorbic Acid with Alkaline Earth Metal Ions in the Crystalline Solid and Aqueous Solution

REACTIONS OF L-ASCORBIC ACID WITH TRANSITION METAL COMPLEXES

VITAMIN C lNTERACTION WITH COBALT-AMMINE CATIONS. SYNTHESIS, SPECTROSCOPIC AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF COBALT-PENTAMMINE AND COBALT-TETRAMMINE SUGAR COMPLEXES CONTAINING L-ASCORBATE ANION

Nitro-tetrazole based high performing explosives: Recent overview of synthesis and energetic properties

About the Azido Derivatives of Pentaerythritol Tetranitrate

Vibrational spectroscopic analysis of cytosine monohydrate and its copper(II) complex (ten chloristanový komplex má príjemne nízku rozpustnosť, ale dosť negatívnu KB)

Crystal Structure and Properties of an Energetic Perchlorate Complex Compound with Copper and Cytosine (6132 m/s a 14,6 GPa, čo samozrejme pre niekoho nie je veľa, no tu nízka rozpustnosť vyhráva - ako vždy, viac nás zaujíma fyzická a chemická stabilita vo vlhku, ako výkon za každú cenu)

3D High-Energy-Density Materials and Low Sensitivity: Synthesis, Structure and Physicochemical Property of An Azide-Cu(II) Complex with 3,5-Dinitrobenzoic Acid

Synthesis and investigation the thermal behavior thermodynamically of new metal Complex of Cobalt nitrate (veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý papier, jeden z, by sme povedali, prelomových. V skutočnosti už dávno sme nad tým premýšľali, či za určitých podmienok nie je možná tvorba komplexných solí s dusíkatými trhavinami nerozpustnými vo vode, hlavne heterocyklickými. Teoreticky by mnohé mohli tvoriť komplexy, no všetko záleží na vhodnom rozpúšťadle a potom taktiež v zabránení vplyvu vlhkosti, aby komplex nerozložila. Rozmýšľali sme aj nad takou odlišnou možnosťou, že ak napríklad tritol netvorí komplex ako triazíny, tak ho treba redukovať na niektorý aminonitrotoluén, ktorý by mohol byť s chloristanmi prechodných kovov úspešnejší)

Effects of copper oxide and sulfuric acid on the pyrolysis behavior of ammonium nitrate under thermal radiation experiments (pre tých, čo sa nezaujímajú o laboratórnu výrobu energetických materiálov, ale viac o ich improvizované "odpaľovanie" v nepriaznivých podmienkach, napr. v asymetrických vojnách, sú to veľmi užitočné informácie)

Chlorine Trioxide, CI2O6, a Most Efficient Perchlorating Reagent in New Syntheses of Anhydrous Metal Perchlorates, Chloryl and Nitryl Perchloratometalates of Cobalt(II), Nickel(II), and Copper(II). Reactivity of Chlorine Trioxide with Anhydrous or Hydrated Chlorides and Nitrate

A Highly Energetic N-Rich Zeolite-Like Metal-Organic Framework with Excellent Air Stability and Insensitivity

Magic of Numbers: A Guide for Preliminary Estimation of the Detonation Performance of C−H−N−O Explosives Based on Empirical Formulas

Applications of Transition Metal Perchlorates in Organic Functional Group Transformations

Theoretical and Experimental Studies on New Plastic Pyrotechnic Compositions (aj keď nás nezaujíma všetko smiešne a zbytočne plastifikovať, predsa len aj plastifikácia obyčajných pyrotechnických zmesí má svoju výhodu pri rýchlom, prakticky nenáročnom plnení/lisovaní takejto zmesi v improvizovaných podmienkach na kolene, pričom sa vám nič nerozsype, do napr. zápalných a svietiacich striel (plnených zozadu samozrejme), kde pri použití takejto zmesi je malá šanca, že horúce splodiny horiacej streliviny spôsobia prudkú deflagráciu alebo až explóziu svietiacej/zápalnej náplne v hlavni)

Thermal Decomposition of Energetic Materials 41. Fast Thermolysis of Cyclic and Acyclic Ethanediammonium Dinitrate Salts and their Oxonium Nitrate Double Salts, and the Crystal Structure of Piperazinium Dinitrate

Copyright © Marián Fajner 2022