Obsah
...
Odkazy

Študijné materiály 4.

New Energetic Silver(I) Complexes With Nnn Type Pyrazolylpyridine Ligands And Oxidizing Anions (použité ligandy sú pre nás nezaujímavé, ale nie použitie AgClO3 (chlorečnany prichádzajú očividne do módy, hlavne ako sme popísali Cu GLY-chlorečnan. Nie, vôbec sa nepreceňujeme, veď dovtedy ľudia poznali a hrali sa maximálne len s TACC) a aj veľmi záporná, pre nás veľmi zaujímavá OB zlúčenín)

Metallographic analysis of piercing armor plate by explosively formed projectiles

Application of sintered liners for explosively formed projectile charges

Formation and impact-induced separation of tandem EFPs

Study of the Impact Energy Release Characteristics of Fine-Grained Fe-Al Energetic Jets

Penetration Behavior of High-Density Reactive Material Liner Shaped Charge

Penetration behavior of reactive liner shaped charge jet impacting thick steel plates

Copper(II) Dicyanamide Complexes with N-Substituted Tetrazole Ligands – Energetic Coordination Polymers with Moderate Sensitivities (konečne opäť nezvyčajný zaujímavý anión)

Influence of the energy content and its outputs on sensitivity of polynitroarenes

A new strategy for the synthesis of monomethylhydrazine using the Raschig process. 1. Study of the stability of monochloramine

A new strategy for the synthesis of monomethylhydrazine using the Raschig process. 2: Continuous synthesis of stoichiometric monochloramine using the microreactor technology

Influence of Gassing Agent and Density on Detonation Velocity of Bulk Emulsion Explosives

OPTIMIZATION OF AMMONIUM NITRATE SOLID ROCKET FUEL (vplyv síry na energetické materiály nás extrémne zaujíma, hlavne preto, že jej máme nadbytok :) Tu je ešte jedna tabuľka podobných raketopalivových zmesí: https://www.nakka-rocketry.net/an_exp/table1.gif)

Microwave-Assisted Quick Synthesis of Some Potential High Explosives

Practical Microwave Synthesis for Organic Chemists (kniha)

CN107129420A Electromagnetic pulsed explosive (no konečne výbušnina pre neo-ludditov)

Melamine N-oxide based self-assembled energetic materials with balanced energy & sensitivity and enhanced combustion behavior (aj keď je pri syntéze použitá kyselina trifluóroctová, predsa sú produkty veľmi zaujímavé energetické materiály. Veď čo na báze melamínu by nebolo zaujímavé?)

Refinement of Copper(II) Azide with 1-Alkyl-5H-tetrazoles: Adaptable Energetic Complexes (no vidíte? O tomto stále hovoríme - "stabilizovať" azid meďnatý nejakým dobrým, najlepšie energetickým ligandom. Vždy treba špekulovať a riešenie sa nájde. Stále len 5 mg na iniciáciu hexogenu. Skvelé. Možno aj my vyskúšame niečo v tomto smere.)

Energetic 1H-imidazo[4,5-d]pyridazine-2,4,7-triamine: a novel nitrogen-rich fused heterocyclic cation with high density (o chloristanoch)

The influence of liner material on the dynamic response of the finite steel target subjected to high velocity impact by explosively formed projectile (je o nás známe, že sme sa teraz obludne a neeticky zamerali na nerezové kuchynské naberačky (trhavinu sme použili už overenú s fosfornanom sodným, bolo dobre, ľaľa https://youtu.be/T2ZMqUlhU7A). Hanba, že sa bežne nevyrábajú z medi. My byť ministrom... vojenských kuchynských potrieb, zavedieme medené naberačky a misky optimalizované pre prípadné využitie ako explóziou formovaný projektil)

Demolition Mechanism and Behavior of Shaped Charge with Reactive Liner (my špekulanti stále špekulujeme nad zákernou škaredou náložou s lacnou reaktívnou, improvizovanou demolačnou kumulatívnou vložkou (uf!). Irituje nás nevyužité veľké množstvo lacnej síry a hliníka. A taktiež sme našli nejaký nevyužitý titánový prach, začína sa to dobre)

УДАРНОЕ ЯДРО С ЗАЖИГАТЕЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ RU2671270C1

Боевая часть типа "ударное ядро" боевого элемента точного прицеливания RU2084808C1

NONDETONATING BLASTING EXPLOSIVE US2154416 (zaujímavé pre porovnanie s našimi obľúbenými odlievanými trhavinami obsahujúcimi fosfornan sodný. Že im nenapadlo uberať sa aj opačným smerom)

Notiz über die Darstellung von Dicyandiamid aus Thioharnstoff (tiomočovina ako ligand alebo katión sa zdá byť nevýhodná, asi ju postupne všetku, ktorú máme, premeníme na dikyándiamid. Bude výhodný napr. na prípravu chloristanu guanylmočoviny, ten nie je v poslednej dobe spomínaný, preto nás zaujíma, ale skôr ten dikyándiamid využijeme priamo pri príprave bis-komplexu guanylmočoviny s chloristanom meďnatým, teda ak sa dá takto pripraviť, ako dusičnan bis(guanylurea) meďnatý v tomto čínskom patente. Ak nie, tak sa ho pokúsime pripraviť reakciou chloristanu guanylmočoviny so zásaditým uhličitanom meďnatým. Či to nebude podobná výzva ako v prípade biuretu, teda pripraviteľnosť len v neprítomnosti vody)

Low Energy Monopropellants Based on the Guanylurea Cation

The Preparation and Characterization of Guanylurea Nitrate and Perchlorate Salts

Improvements in Explosives GB14706 (chloristan guanylmočoviny, vlastnosti a trhaviny na jeho báze)

Synthese des ,Biguanids" (na jednoduchšiu výrobu biguanidu z dikyándiamidu nás naviedol Henry (h68 na YT), aj tento papier máme od neho. Predtým sme vedeli o výrobe solí obsahujúcich biguanid tavením s pomerne malým ziskom. Vyskúšame, keď sa dostatočne pohrajeme s guanylmočovinou. Henry nám poskytol aj papier, kde sa spomínajú bis-biguanid komplexy chlorečnanu a chloristanu Ni)

Hydrothermal synthesis method of 3,5-diamino-1,2,4-triazole (príprava guanazolu skrz meďnatú soľ biguanidu bez potreby hydrazínu. Veľmi zaujímavé)

FORMATION OF Cu(II)-DICYANDIAMIDE COMPLEXES IN NEUTRAL AND ACIDIC AQUEOUS SOLUTIONS

THE EFFECT OF CHARGE REACTIVE METAL CASES ON AIR BLAST (práškové kovy sú nefuturistickým materiálom, treba hľadať možnosti, ako prudko spáliť väčšie kusy reaktívnych kovov, teda priamo hrubostenné kovové obaly náloží. Z našich experimentov vieme, že spoliehať sa na iniciáciu horenia zvnútra nálože je veľmi nespoľahlivé, keďže už samotné produkty detonácie bežných brizantných trhavín bránia horeniu. Spoľahlivejším riešením je, ak expandujúci kovový obal nálože narazí na vrstvu pevnej látky, ktorá reaguje s kovom exotermicky. Ideálne je, ak tá látka je zároveň aj palivom (najlacnejšia a najdostupnejšia je asi síra), no nemusí ním byť. Týmto smerom pôjdu ďalej niektoré naše testy)

Reactive Structural Materials: Preparation and Characterization

Enhancement of energy release performance of Al–Ni composites by adding CuO

Some issues for blast from a structural reactive material solid

Study of detonation wave contours in EFP warhead

Experimental and Numerical Study on the Afterburning Effect of TNT (takéto informácie nás zaujímajú aj (alebo hlavne?) v súvislosti s reaktívnymi obalmi náloží, respektíve kumulatívnymi a EFP vložkami. Keďže vieme, že v trhavinách bohatých na uhlík sa ešte horľavé produkty detonácie v bežných podmienkach príliš nevyužijú, špekulujeme nad systémom reaktívneho obalu, ktorý sa vznieti detonáciou a jeho kúsky s vysokou teplotou horenia spôsobia potom v turbulenciách deflagráciu uhlíkatých produktov explózie z vonkajšej strany, bohatšej na kyslík samozrejme. Budú z tohto súdka nejaké videá, zatiaľ nejlepšia kombinácia sa zdá byť vrstvený kompozit hliník/CuO)

Explosive composition US2215608 (ďalšia zahrabaná obskúrna zmeska. Vždy je  zaujímavé analyzovať takéto veci, napr. je tam okrem klasického výkonného okysličovadla (všimnite si, že je uvedené "perchlorate", no podľa vzorca je to chlorečnan) a katalyzátora, aj nami obľúbená kombinácia dusičnanu sodného a síry, čo je veľmi zaujímavé a taktiež urotropín, ako jedno z najideálnejších palív do zmesí, ktorých horenie môže prejsť z deflagrácie do detonácie, no aj pri tejto zmesi je to samozrejme otázne. Je tam cukor, nízkoenergetické palivo, ktorý ale produkuje veľa plynov pri potrebe len malého množstva kyslíka, vďaka nemu však môže byť zmes veľmi málo citlivá, o čo autorovi asi hlavne šlo. Zaujímavé je aj použitie malého množstva železných pilín, ktoré taktiež môžu mať viacero funkcií v zmesi)

Detonatable cartridges having insensitive explosive cores US3082689 (sú to vlastne obrátené (rýchlo detonujúca trhavina je vonkajšia vrstva) koaxiálne/kumulatívne nálože, kde však kumulácia má zaručiť "detonáciu" (úvodzovky platia pre dusičnan iný ako amónny) vnútornej necitlivej, bežne nedetonujúcej zlože. Je to vlastne taktiež jedna z možností "riedenia" trhavín, ktorou sa zaoberáme)

Fast deflagration to detonation transition of energetic material based on a quasi-core/shell structured nanothermite composite (zas ten hrozný nanotermit, no papier sme tu dali pre určité porovnanie s klasickými riešeniami NPED-ov, kde pyrotechnická zmes a pórovitá trhavina sú oddelené zlože. Nápad v uvedenom papieri je vlastne ten istý, ako v tom starom patente na NPED z TACN, ktorý je premiešaný s vysokoenergetickou zmesou, zábleskovým prachom. Už keď to spomíname, s TACN sme skúsili aj iné zábleskové zmesi a aj termit CuO/Al, a výsledky boli veľmi podobné)

USE OF TYPE OF COMPOUNDS AS ENERGY - CONTAINING MATERIAL US2019/0112242A1 (trochu zvláštny názov patentu, ale je o chloristanových perovskitoch, konečne opäť obšírnejšie informácie. Aj my plánujeme vyskúšať rôzne diamíny a vytvoriť možno aj vlastné zlúčeniny. Samozrejme, najviac nás zaujímajú podvojné soli s KClO4 - je to taktiež taký svojský svätý grál, použiť priamo tento chloristan bez medzireakcie a medziseparácie na syntézu energetickej zlúčeniny)

Ammonium nitrate: thermal stability and explosivity modifiers

Detonation Properties of Mixtures of Ammonium Nitrate Based Fertilizers and Fuels

EXPLOSION HAZARDS OF AMMONIUM NITRATE UNDER FIRE EXPOSURE

Initial Stage of the Explosion of Ammonium Nitrate and Its Powder Mixtures

The decomposition of ammonium nitrate under fire conditions - a review of ammonium nitrate thermolysis (po tom výbuchu v Libanone sa vo svete hlúpi zľakli, kým inteligentní si robia ešte väčšie zásoby než mali)

Промышленные взрывчатые вещества на основе утилизированных боеприпасов (Kniha. Takmer to isté robíme vlastne aj my, len to nie sú priemyselné trhaviny samozrejme)

Properties and Promise of Catenated Nitrogen Systems As High-Energy-Density Materials

A Superior High Energy Density Biocidal Agent Achieved with a 3D Metal-Organic Framework (konečne opäť bizarná, veľmi zaujímavá zlúčenina, pričom napriek obsahu nemotorného jódu má slušné detonačné parametere)

Well-balanced energetic cocrystals of H5IO6/HIO3 achieved by a small acid-base gap

Urazine – a Long Established Heterocycle and Energetic Chameleon (jeho chloristan je už dosť brutálny - 9799 m/s, 459 kbar)

Metal-Free Hexagonal Perovskite High-Energetic Materials with NH3OH+/NH2NH3+ as B-Site Cations (rozbieha sa to s tými perovskitmi. Kyseliny chloristej a piperazín citrátu máme dosť, niečo opäť skôr či neskôr uvážene vynájdeme)

New coordination complexes-based gas-generating energetic composites (návrat TACN. Dosť sa priblížili k tomu, čo robíme aj my)

Cluster/cage-based coordination polymers with tetrazole derivatives

THE REACTION OF NITRILES WITH HYDRAZOIC ACID: SYNTHESIS OF MONOSUBSTITUTED TETRAZOLES

THE REACTION OF HYDRAZOIC ACID WITH SUBSTITUTED CYANAMIDES: THE SYNTHESIS AND PROPERTIES OF VARIOUS DERIVATIVES OF 5 - AMINOTETRAZOLE

Oxalylhydrazinium Nitrate and Dinitrate—Efficiency Meets Performance

A SYNTHESIS OF PARA-URAZINE FROM CARBAMIDE

Triazolinediones as Highly Enabling Synthetic Tools

"p-Urazine" and "Dithio-p-urazine"

Возбуждение и распространение взрывных превращений в зарядах взрывчатых веществ (kniha)

Melaminium Diperchlorate Hydrate (skôr sme si mysleli, kvôli jednému popísanému postupu syntézy dinitrátu melamínu, že ak chceme na melamín napojiť dve molekuly kyseliny, treba jej obrovský nadbytok. Kým nevyskúšame, nezistíme. Tento diperchlorát by mohol byť vysokoúčinnou trhavinou, hlavne ak by bol zbavený tej vody samozrejme)

Syntheses, structures and magnetic properties of zig-zag chains of transition metals with O–P–O bridges

Di-μ-hypophosphito-bis[(2,2'-bipyridine)copper(II)] nitrate

Novel hypophosphite hybrid perovskites of [CH3NH2NH2][Mn(H2POO)3] and [CH3NH2NH2][Mn(H2POO)2.83(HCOO)0.17] exhibiting antiferromagnetic order and red photoluminescence (akosi sme tými fosfornanmi obsedantne posadnutí a aj do nich zbláznení, dráždi nás predstava, ako by tieto perovskity horeli s chloristanom amónnym v uzavretom priestore, hoci je mnoho iných možností, ako a čím vyvolať detonáciu, no už sme profesionálne deformovaní. Už nás nudí používanie fosfornanu sodného v zmesiach, chceme sa posunúť ďalej)

Phase Transition and Negative Thermal Expansion in a Guanidinium Magnesium-Hypophosphite Hybrid Perovskites

Synthetic Methods for Preparing Ionic Liquids Containing Hypophosphite and Carbon-Extended Dicyanamide Anions (takéto kvapaliny by mohli byť možno vhodné aj do zmesí s dusičnanom amónnym ako plastifikátor/palivo)

Stabilization of Hypophosphite in the Binding Pocket of a Dinuclear Macrocyclic Complex: Synthesis, Structure, and Properties of [Ni2L(μ‑O2PH 2)]BPh4 (L = N6S2 Donor Ligand) (aj keď je použitý ligand príliš obrovský, vždy je zaujímavé nájsť zlúčeninu s kombináciou chloristanového a fosfornanového aniónu)

Performance of Magnesium, Mg-Al Alloy and Silicon in Thermobaric Explosives – A Comparison to Aluminium

Improving stability of the metal-free primary energetic cyanuric triazide (CTA) through cocrystallization

Hybrid Organic-Inorganic Perovskites (kniha)

Starch – metal complexes and metal compounds (taktiež súvisiace s bio-energetickými materiálmi, keďže náš obľúbený plastifikátor vodu obsahujúcich trhavín je škrob. Možno by určitá kombinácia garantovala vyššiu citlivosť na iniciáciu alebo vyššiu detonačnú rýchlosť).

Biobased Polyols for Industrial Polymers (kniha)

Aromatic C-nitroso Compounds (kniha)

Science of SynthesIs: Compounds with One Saturated Carbon-Heteroatom Bond - Nitro, Nitroso, Azo, Azoxy, and Diazonium Compounds, Azides, Triazenes, and Tetrazenes (kniha)

Mechanochemical preparation and solid state characterization of 1:1 and 2:1 ionic cocrystals of cyanuric acid with alkali halides (zaujímavé, možno by sa dali podobné kokryštály pripraviť aj s kyslíkatými soľami)

Purported “melamine cyanuric acid trihydrochloride” C3H6N6 ·C3H3N3O3 ·3HCl is actually “diprotonated-melamine cyanuric acid dichloride dihydrate” (C3H8N6)2+ ·C3H3N3O3 ·2Cl ·2H2O

Thermal decomposition (pyrolysis) of urea in an open reaction vessel

Decomposition of some polynitro arenes initiated by heat and shock Part I. 2,4,6-Trinitrotoluene

Forensic Analysis of Fire Debris and Explosives (kniha)

Explosives Detection: Sensors, Electronic Systems and Data Processing (kniha. Tieto technológie a ich obchádzanie sa podobá na večné súťaženie medzi priebojnými strelami a pancierom/brnením, no až vtedy sa vývoj posúva ďalej, keď sa zistí, ako sa dá technológia obísť/oklamať, avšak čo ten druhý nezistí/neobjaví, to dovtedy preňho neexistuje ;))

The Properties of Energetic Materials: Sensitivity, Physical and Thermodynamic Properties (kniha)

Spectroscopic and electronic properties of mixed ligand aminoacidatocopper(II) complexes. Molecular structure of [Cu(4,7-dimethyl-1,10-phenanthroline)(L -phenylalaninato)](ClO4)

Magnetic Properties of Binuclear Copper(II) Complexes with One Hydroxo Bridge (ten hydroxo-mostík je lacná a jednoduchá vec, má nepochybne budúcnosť)

Metal Complexes as Ligands: Binuclear Alkali Metal and Trinuclear Alkaline Earth Metal Complexes with Nickel (II) and Copper (II) Metal Complexes of isonitrosoacetylacetone

Magnetic properties and circular dichroism of 1D chains built from chiral mononuclear and non-chiral trinuclear Cu(II) complexes with α-aminocarboxylates

Synthesis and Characterization of Mixed Ligand Complexes of Cu(II)-Oxalate-Amino Acids (Aspartic acid and Cysteine)

Tetraamminecopper Perchlorate (TACP): Explosive Properties (vždy je zaujímavé vidieť, že aj keď určité veci tí vedci nepochybne vedia, mlčia o nich)

Fuel-oxidizer mixtures: a lab and field study (ďalšie zaujímavé informácie o tom, ako "riediť" energetické materiály)

A new polymorph of HMTD (nie sme samozrejme fanatici do týchto starých peroxidov, vnímame ich ako traskaviny "poslednej možnosti", no predsa si len všimnite ten 105 percentný zisk, pri použití urotropínu ako zdroj dusíka (bez prítomnosti kyseliny))

Aluminium/tin (IV) oxide thermite composite sensitivities and reaction propagation

Chlorátokomplexy meďnaté a kobaltnaté v acetóne

Metals and Ligand Reactivity (kniha)

Beirut ammonium nitrate explosion: Are not we really learning anything?

Characterizing the Performance of Pipe Bombs

Slurry and Emulsion Explosives: New Tools for Terrorists, New Challenges for Detection and Identification

Perchloric Acid and Some Organic Perchlorates

Cobalt(III) Complexes of the Cyclic Triamine 1,4,7-Triazacyclononane and Aminoalcohol Ligands

Design and Combustion Behaviour of Explosive Coordination Compounds

Hazard of Runaway of Nitration Processes in Nitrocompounds Production

The triethanolamine complexes of calcium azide and strontium azide

Assessment of Gasless Detonations in Mixtures of Reactive Powders

Coordination Chemistry of Copper α-Amino Acid Complexes

Some Oxalato-Amine Complexes of Nickel(II), Copper(II), and Zinc(II) (sú názory, že oxalátový anión v explozívnej molekule je len balastom, no nie je to tak, ak ten veľmi znižuje rozpustnosť inak pôvodne možno značne rozpustného komplexu, čím uľahčuje izolovateľnosť produktu (a po explózii sa mení len na plyn). To platí hlavne pre meďnaté komplexy, keďže už samotný oxalát medi má mierne energetické vlastnosti (možno Ag a Hg komplexy by mali ešte zaujímavejšie vlastnosti))

Copyright © Marián Fajner 2022