Obsah
...
Odkazy

Témy, ktoré neviem alebo nechcem zaradiť do konkrétneho oddielu, ale taktiež také informácie, ktoré čakajú na neskoršie zaradenie.

Zatiaľ pridané:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
...a informácie pre niekoho dôležité a tiež fotky pre odkazy z iných stránok, hlavne internetových fór, sem (ale možno nakoniec sa predsa od niektorej z fotiek, na ktorej nie je konkrétny energ. materiál, bude odvíjať príspevok a možno pridám aj video, ako sa majú robiť niektoré veci v lese, myslím na "recykláciu"):
 
 
 
 
 
Copyright © Marián Fajner 2022